لوله بازکنی جاده مخصوص کرج 09196559120 تخلیه چاه فوری

فوریه 7, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی جاده قدیم کرج 09196559120 تخلیه چاه جاده قدیم فوری

فوریه 7, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی خرمدشت کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه خرمدشت فوری

فوریه 7, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی آزادگان کرج 2327-885-0912 تخلیه چاه آزادگان

فوریه 7, 2019/توسط javadarji

لوله بازکنی کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه کرج شبانه روزی فوری

آوریل 20, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی بلوار هفت تیر کرج 09128852327 تخلیه چاه هفت تیر

ژانویه 8, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک صنعتی بهارستان 09128305370 تخلیه چاه فوری

ژانویه 8, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی بهار کرج 09128852327 تخلیه چاه بهار کرج

ژانویه 7, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی بهاران کرج 09128852327 تخلیه چاه بهاران کرج

ژانویه 7, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی بیلقان کرج 09128852327 تخلیه چاه بیلقان کرج

ژانویه 7, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی جنگبانی کرج 09128852327 تخلیه چاه جنگبانی کرج

ژانویه 7, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی جمهوری کرج 09128852327 تخلیه چاه جمهوری کرج

ژانویه 7, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی چمران کرج 09128852327 تخلیه چاه چمران کرج

ژانویه 6, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی چهارباغ کرج 09128852327 تخلیه چاه چهارباغ کرج

ژانویه 6, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی چهاردانگه کرج 09128852327 تخلیه چاه چهاردانگه کرج

ژانویه 6, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی چهار صد دستگاه کرج 09128852327 تخلیه چاه

ژانویه 6, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی دانش آموز کرج 09128852327 تخلیه چاه دانش آموز

ژانویه 6, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی سرجوی کرج 09128852327 تخلیه چاه سرجوی

ژانویه 6, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی دانشکده کرج 09128852327 تخلیه چاه دانشکده

ژانویه 6, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی رجایی شهر کرج 09128852327 تخلیه چاه

ژانویه 6, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی رجب آباد کرج 09128852327 تخلیه چاه رجب آباد

ژانویه 6, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی سلمان فارسی کرج 09128852327 تخلیه چاه

ژانویه 6, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شعبان آباد کرج 09128852327 تخلیه چاه شعبان آباد

ژانویه 5, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرداری کرج 09128852327 تخلیه چاه شهرداری

ژانویه 5, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی سهرابیه کرج 09128852327 تخلیه چاه سهرابیه

ژانویه 5, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک بهداری کرج 09128852327 تخلیه چاه

ژانویه 5, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک پردیسان کرج 09128852327 تخلیه چاه

ژانویه 5, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک جهازیهای کرج 09128852327 تخلیه چاه

ژانویه 5, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک جهان نما کرج 09128852327 تخلیه چاه

ژانویه 5, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک چمران کرج 09128852327 تخلیه چاه

ژانویه 2, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک دریا کرج 09128852327 تخلیه چاه

ژانویه 2, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهید رستمی کرج 09128852327 تخلیه چاه فوری

ژانویه 2, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهید فهمیده کرج 09128852327 تخلیه چاه

ژانویه 2, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک ذوب آهن کرج 09128852327 تخلیه چاه

ژانویه 2, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک شیخ سعدی کرج 09128852327 تخلیه چاه

ژانویه 1, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک فرهنگیان کرج 09128852327 تخلیه چاه

ژانویه 1, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک مهران کرج 09128852327 تخلیه چاه

ژانویه 1, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک موحدین کرج 09128852327 تخلیه چاه

ژانویه 1, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک ولی عصر کرج 09128852327 تخلیه چاه

ژانویه 1, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی طالقانی کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه طالقانی فوری

ژانویه 1, 2018/توسط javadarji

لوله بازکنی فردوسی کرج 09128852327 تخلیه چاه فردوسی

دسامبر 31, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی فرودگاه پیام کرج 09128852327 تخلیه چاه

دسامبر 31, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی قزل حصار کرج 09128852327 تخلیه چاه

دسامبر 31, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی قلمستان کرج 09128852327 تخلیه چاه قلمستان

دسامبر 31, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی امانیه کرج 09128852327 تخلیه چاه کوی امانیه

دسامبر 31, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی زنبق کرج 09128852327 تخلیه چاه کوی زنبق

دسامبر 31, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی فرهنگ کرج 09128852327 تخلیه چاه

دسامبر 31, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی بلوار حدادی کرج 09128852327 تخلیه چاه

دسامبر 26, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی قائم کرج 09128852327 تخلیه چاه کوی قائم

دسامبر 26, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی کارمندان جنوبی کرج 09128852327 تخلیه چاه

دسامبر 26, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی مدرس کرج 09128852327 تخلیه چاه

دسامبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی عطار کرج 09128852327 تخلیه چاه عطار

دسامبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی علی آباد گونه کرج 09128852327 تخلیه چاه

دسامبر 24, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کوی مهر کرج 09128852327 تخلیه چاه کوی مهر

دسامبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی گلزار کرج 09128852327 تخلیه چاه گلزار

دسامبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی گلستانک کرج 09128852327 تخلیه چاه گلستانک

دسامبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی ملت کرج 09128852327 تخلیه چاه ملت کرج

دسامبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی ملک آباد کرج 09128852327 تخلیه چاه ملک آباد

دسامبر 23, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی میدان انقلاب کرج 09128852327 تخلیه چاه

دسامبر 22, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی نوروزآباد کرج 09128852327 تخلیه چاه نوروزآباد

دسامبر 22, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی مهرویلا کرج 5370-830-0912 تخلیه جاه مهرویلا فوری

دسامبر 22, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی سرحدآباد کرج 09128852327 تخلیه چاه سرحدآباد

دسامبر 22, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی گرمدره کرج 09128852327 تخلیه چاه گرمدره

دسامبر 22, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی میدان وحدت کرج 2327-885-0912 تخلیه چاه فوری

دسامبر 19, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی میدان والفجر کرج 09128852327 تخلیه چاه

دسامبر 19, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی همت آباد کرج 09128852327 تخلیه چاه همت آباد

دسامبر 19, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی میدان استاندارد کرج 09128852327 تخلیه چاه

دسامبر 19, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی مظاهری کرج 09128852327 تخلیه چاه مظاهری

دسامبر 18, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی واریان شهر کرج 09128852327 تخلیه چاه

دسامبر 18, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی نهال و بذر کرج 09128852327 تخلیه چاه نهال و بذز

دسامبر 18, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کیانمهر کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه کیانمهر فوری

دسامبر 18, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کمالشهر کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه کمالشهر فوری

دسامبر 17, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کلالک و خلج آباد کرج 09128852327 تخلیه چاه

دسامبر 17, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی کرج نو 09128852327 تخلیه چاه کرج نو فوری

دسامبر 17, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی ولیعصر کرج 09128852327 تخلیه چاه ولیعصر

دسامبر 16, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی وحدت کرج 09128852327 تخلیه چاه وحدت

دسامبر 13, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی هشتگرد کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه هشتگرد

دسامبر 13, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی نظرآباد کرج 09128852327 تخلیه چاه نظرآباد

دسامبر 13, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی مصباح کرج 09128852327 تخلیه چاه مصباح

دسامبر 13, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی مشکین دشت کرج 09128852327 تخلیه چاه

دسامبر 12, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی مردآباد کرج 09128852327 تخلیه چاه مردآباد

دسامبر 12, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی محمدشهر کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه محمدشهر

دسامبر 12, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی ماهدشت کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه ماهدشت فوری

دسامبر 12, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی فاز چهار مهرشهر کرج 09128852327 تخلیه چاه

دسامبر 12, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی مهرشهر کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه مهرشهر فوری

دسامبر 12, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی عظیمیه کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه عظیمیه فوری

دسامبر 12, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک بنفشه کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه ارزان

دسامبر 10, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی ساسانی کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه ساسانی

دسامبر 10, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی رزکان کرج 09128852327 تخلیه چاه رزکان کرج

دسامبر 10, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی دهقان ویلا کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه دهقان ویلا

دسامبر 10, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی حصارک پایین و بالا کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه

دسامبر 10, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی دولت آباد کرج 09128852327 تخلیه چاه دولت آباد

دسامبر 10, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی حیدرآباد کرج 09128852327 تخلیه چاه حیدرآباد

دسامبر 10, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی حسین آباد کرج 09128852327 تخلیه چاه

دسامبر 9, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی حصار کرج 09128852327 تخلیه چاه حصار کرج

دسامبر 9, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی حسن آباد کرج 09128852327 تخلیه چاه حسن آباد

دسامبر 9, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی جهانشهر کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه جهانشهر

دسامبر 9, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی بلوار ارم کرج 09128852327 تخلیه چاه بلوار ارم

دسامبر 9, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی برغان کرج 09128852327 تخلیه چاه برغان

دسامبر 9, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی باغستان 5370-830-0912 تخلیه چاه باغستان

دسامبر 9, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی اهری کرج 09128852327 تخلیه چاه اهری کرج

دسامبر 9, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی اشتهارد کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه اشتهارد فوری

دسامبر 9, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی اخترآباد کرج 09128852327 تخلیه چاه اخترآباد

دسامبر 6, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی آق تپه کرج 09128852327 تخلیه چاه آق تپه

دسامبر 2, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی شهرک فاز کرج 09128852327 تخلیه چاه شهرک فاز

دسامبر 2, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی اتحاد کرج 09128852327 تخلیه چاه اتحاد کرج

دسامبر 1, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی احدآباد کرج 09128852327 تخلیه چاه احدآباد کرج

دسامبر 1, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی احمدیه کرج 09128852327 تخلیه چاه احمدیه

دسامبر 1, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی اخگرآباد کرج 09128852327 تخلیه چاه اخگرآباد

نوامبر 30, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی امام رضا کرج 09128852327 تخلیه چاه امام رضا

نوامبر 29, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی ارم کرج 09128852327 تخلیه چاه ارم کرج

نوامبر 28, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی امامزاده حسن کرج 09128852327 تخلیه چاه

نوامبر 28, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی امامزاده طاهر کرج 09128852327 تخلیه چاه

نوامبر 27, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی امامزاده محمد کرج 09128852327 تخلیه چاه

نوامبر 27, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی انوشیروان کرج 09128852327 تخلیه چاه

نوامبر 26, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی گلشهر کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه گلشهر ارزان

نوامبر 26, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی اوج کرج 09128852327 تخلیه چاه اوج کرج

نوامبر 26, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی بلوار بلال کرج 09128852327 تخلیه چاه بلوار بلال

نوامبر 26, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی گوهردشت کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه گوهردشت

نوامبر 26, 2017/توسط javadarji

لوله بازکنی فردیس کرج 5370-830-0912 تخلیه چاه فردیس فوری

نوامبر 1, 2017/توسط javadarji